3 loại cửa tự động bệnh viện mà bạn cần biết

Cửa tự động bệnh viện

Bệnh viện là nơi chăm sóc sức khỏe bao gồm nhiều khu vực với chức năng và nhiệm vụ khác nhau. Chính vì vậy, để đảm bảo của công tác khám chữa bệnh được diễn ra suôn sẻ thì việc thiết kế cửa ra vào cho mỗi khu vực phải có đặc điểm riêng. Cùng […]